Vill du delta i forskningsprojektet “Säker och rättvis AI-baserad drogdetektion"?

 

Anmälan

Vill din arbetsplats medverka i viktig forskning? Vi kommer gärna ut till ert företag och genomför testningen, men ser då helst att ni är fler än 5 personer som deltar. 

Om du som privatperson vill deltaga genomförs testningen på Medicinaregatan 8, Göteborg. I Sahlgrenska Science Parks lokaler, plan 5.

Tidsåtgången beräknas sammanlagt ta ca 10 min/person.

Som tack för hjälpen får varje deltagare ett presentkort på ICA på 200 kr.

Kontakta oss på [email protected] för att boka en tid för deltagande.

Information in English

Welcome to participate in our research study. Here is all the information about the study in English. 

Open PDF

Information på svenska

Välkommen att delta. Här finns all information om studien samlad på svenska.

Öppna PDF

Bakgrund och syfte med studien

Syftet och målet med forskningsstudien är att utveckla en AI-baserad mjukvara som kan särskilja ett narkotikapåverkat öga från ett icke påverkat öga.

Sverige hade 2018 den högsta narkotikarelaterade dödligheten i Europa, 81 dödsfall per miljon invånare. Det är nästan fyra gånger mer än EU-snittet. Under 2019 var 10 % av alla trafikolyckor narkotikarelaterade. Polisen ser också att rattfylleri under påverkan av narkotika ökat med 38% de senaste åren, samtidigt som rattfylleriet under påverkan av alkohol minskat. 

Idag används framförallt urinprov i Sverige för att drogtesta en person, en metod som är tidskrävande, icke hållbar och framförallt integritetskränkande. En digital metod för att detektera narkotikapåverkan skulle göra stor samhällsnytta. Det skulle bl a innebära möjligheten att implementera drogtester i fordon i syfte att få ner antalet dödade och skadade i trafiken och ge rättsvårdande myndigheter ett sållningsinstrument för att lättare detektera narkotikapåverkade personer.

Hur går studien till?

Ditt deltagande innebär att ditt ansikte, med fokus på ögonområdet, blir filmat i cirka 30 sekunder med hjälp av en mobilkamera. I samband med filmningen kommer du att utföra några enkla rörelser med ögonen. Filmningen sker med ett avstånd på cirka en meter. Du kommer behöva svara på frågor om ålder och kön, om du äter någon narkotikaklassad medicin, ditt eventuella intag av alkohol, stora mängder socker eller energidryck under samma dag som din medverkan. 

Möjliga följder och risker med att delta i studien

Studien bedöms som riskfri då den inte innebär något fysiskt ingrepp på dig som testperson. Har du upplevelser av obehag vid filmning med mobilkamera så bör du avstå deltagandet i studien. 

Vad händer med mina uppgifter?

Projektet kommer att samla in och registrera information om dig. Den information som analyseras är endast en urklippt filmsekvens av ditt ögonområde samt information kring kön, ålder, eventuell medicinering och om du har intagit alkohol, socker eller energidryck.

Ansvarig för dina personuppgifter är Eyescanner Technology Sweden AB. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten till radering och till begränsning av behandling av personuppgifter gäller dock inte när uppgifterna är nödvändiga för den aktuella forskningen. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta Olof Mogren på RISE ([email protected]). Dataskyddsombud nås på 08-657 61 00. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.

Hur får jag information om resultatet av studien?

När forskningen är avslutad kommer du som deltagare kunna ta del av resultatet genom att läsa de vetenskapliga artiklar som kommer att publiceras. Som deltagare kommer du inte kunna ta del av dina individuella resultat då dessa inte är personuppgiftskopplade. Studien kommer enbart fokusera på hur narkotikan ger en påverkan på ögonområdet. Inga övriga fynd kommer tas i beaktande.   

Deltagandet är frivilligt och möjligt att avbryta

Om du av anledningen skulle vilja avbryta ditt deltagande kontaktar du oss på [email protected] 

Ansvariga för studien

Forskningshuvudman för projektet är Eyescanner Technology. Forskningen görs i samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhus, RISE forskningsinstitut, Qamcom Research & Technology samt behandlingshemmen Alba Camp och Villa Leva.

Huvudansvarig forskare för studien är Olof Mogren, PhD, Senior Researcher, RISE, [email protected] / 010-5165000.

Projektledare för studien är Jenny Johansson, Head of Research, Eyescanner Technology, [email protected].

I forskningstudiens referensgrupp medverkar även representanter från Trafikverket, Autoliv och Chalmers tekniska högskola.

Coronarestriktioner

Vi har tagit hänsyn till de coronarestriktioner som gäller och utformat testsituationen så att den ska kännas säker för alla som deltar.